Erbjudanden

Viktigt i vinterträdgården - växternas höjd


Växter bör inte träffa taket

Har du en vinterträdgård? Då vet du att det finns mycket att tänka på. Det är viktigt i vinterträdgården att du är uppmärksam på växternas höjd.

Växter kunde träffa taket
Om du har en vinterträdgård har du grönt året runt. Men han har också mycket arbete med det. Och han måste uppmärksamma mycket. Till exempel höjden på de enskilda växterna. För när träd eller palmer blir för höga kan de träffa taket mycket snabbt och tillväxten försämras.

Palmerna växer vanligtvis mycket höga
Innan du köper växter bör du alltid vara medveten om hur höga de kommer att vara. Redan från början kan man säga att palmer vanligtvis blir mycket höga och endast lämpar sig för vinterträdgårdar som är högre än en våning. Lövträd, särskilt de som kan klippas väl, kan dock användas på ett säkert sätt, de växer inte för mycket i höjden.

Var också uppmärksam på trädenas bredd
Olivträd, orkidéträd och citrusträd är särskilt lämpliga för vinterträdgården. Vi rekommenderar också cylinderrengöringsmedel, johannesbrödträd och järnträd. Dessa träd växer i många år innan de blir små träd. Var uppmärksam inte bara på höjden utan också på träden.