Erbjudanden

Förhindra kålbråck - Hur du skyddar din kål


Kål är hälsosam och finns i många trädgårdar. Men kål är också sårbar, särskilt för den så kallade kålbråck. Du kan också förhindra kålbråck.

Kålbråck är särskilt förtjust i blomkålen

Tumörer vid roten
Kålbråck är en svamp som lever i marken och tränger in i kålanläggningen via rötterna. Blomkål och kålrabi påverkas ofta av denna sjukdom. Vid roten mobiliserar kålbråck tillväxthormoner och ansvarar för en uppdelning av rotcellerna som inte längre kan kontrolleras. Detta får tumörer att bildas på rötterna och bladen levereras inte längre tillräckligt med vatten. Resultatet: du dör.

Förhindra kålbråck
För att undvika detta bör du alltid hålla marken lös och blanda den med kompost. Kalk är också bra och bör ges regelbundet. Du måste alltid vara uppmärksam på jordens pH-värde, som bör ligga mellan 6 för sandjord och 7 för lerjord. Om du också vill ta hand om växternas hälsa, använd resistenta och robusta sorter.

Svampar kan kvarstå i jorden i upp till 20 år
Se alltid till att du inte planterar kål på samma plats året efter, eftersom sporer av svamparna kan kvarstå i jorden i upp till 20 år. På grund av detta anses kålbråck vara en av de värsta sjukdomarna i odling av kål. Om du tar bort de infekterade växterna från jorden och placerar dem på komposten kan svampsporerna fortfarande spridas.