Idéer & inspiration

Undersök pelargon för skadedjur


Geranium måste undersökas regelbundet

Geraniums är balkonger och fönsterväxter som är mycket populära. Men pelargon gillar inte bara människor, de gillar också skadedjur som svampar och larver. Därför bör blommorna undersökas regelbundet och behandlas vid behov, Var uppmärksam på följande funktioner:

  • Bruna pustlar på bladens undersida indikerar rost.
  • Om täckningen inte är brun, men grå, kan det vara grå mögel.
  • Om korkliknande fläckar visas är vattenförsörjningen för hög.
  • Om du hittar hål i bladen kan fjärilslarver vara ansvariga.

Så här kan du göra åt det:

  • Vatten mindre, särskilt om fuktigheten redan är ganska hög.
  • Klipp av infekterade blad generöst så att svamparna eller mögeln inte överförs till resten av växten.
  • Samla bara befintliga fjärilslarver och kassera dem.

Med dessa åtgärder får du fantastiska pelargonier som du kommer att ha mycket av.