Vård

Plantera inte träd för tätt


Träd kan tävla varandras plats

En trädgård är bara en viss storlek och du vill rymma så mycket som möjligt. Men ibland är för mycket inte bra. Till exempel med vedartade växter. gäller därför Plantera inte träd för tätt, annars riskerar du att bestrida varandras plats.

Implementeringen är ogynnsam
Genom att trycka på växer de också krokiga och kan bli kala på ena sidan medan den andra rasar ut. Om växterna har funnits länge är omplacering ogynnsam eftersom rötterna antagligen är för stora. Men andra åtgärder hjälper här.

Skär ut byggnadsskott och räta ut busken. Skär också vilda skott direkt med rötter. Du kan klippa av träd ganska radikalt ungefär en halv meter över marken. Detta förhindrar blomning i år, men växten kan omforma igen.

Håll minsta avstånd
Följande minimiavstånd bör observeras vid plantering till andra träd:

• 2 meter för lila, ranunculus och doftande jasmin

• 1,5 meter för forsythia, snöboll, rododendron och sommarlila

• minst 1 meter för hibiskus.