Sängkläder växter

Skär enblommiga rosor


Rosor behöver ett regelbundet snitt

Rosor behöver ett regelbundet snitt för att se vackert ut. själv enda blommande rosor (Klättrande rosor) behöver detta. Och bara de som skär, men framför allt de som skär rätt, kommer att undvika att rosorna i det nedre området inte längre bildar blad och blir kala.

Ta bort döda skott

Det skärs på våren. Döda skott tas helt bort. Efter blomningen ska skotten äldre än fyra eller fem år avskäras precis ovanför marken. De återstående skotten rensas genom att förkorta sidoskotten. Årets skott bör dock inte skäras. Denna åtgärd används också för att klättra rosor. Å andra sidan, om det är Rambler-rosor (det är också enblommiga rosor, men nya varianter, kan specialhandeln berätta vilka rosor som ingår), å andra sidan föryngras de bara var fjärde till femte år. Äldre skott skärs också nära marken.

Lämna unga skott

Lämna de unga skotten, då blommorna kommer att bildas där nästa år. Om du håller dina rosor i god form kommer du alltid att njuta av frodiga blommor och kompakta buskar.