Trädgårds

Förfina fruktträd


Fruktträd ympas bäst på våren

fruktträd du behöver inte bara underhålla och OMSKÄRA, men du måste ha träden också Ennobleså att de bär tillräckligt med frukt. Men det här arbetet tar en viss tid.

Plantering av fruktträd på våren
Generellt, när du förädlar, sätter du två delar av olika växter ihop så att de växer tillsammans till en växt för alltid. De flesta fruktträd ympas bäst på våren.

Skär tillbaka kronan
För att göra detta, klipp av trädets krona något. Tjockleken på de skurna grenarna får dock inte överstiga 10 till 15 centimeter. De tillagda grenarna för efterbehandling väljs bäst från mycket bördiga och friska träd. Årliga och väl mogna växter passar bäst för detta. Dessutom bör du förfina skotten på moderträdet som vetter söderut.

Den bästa tiden att skära ädla riset är december eller januari. Detta fastnar sedan i marken över vintern och kan användas på våren för att förfina det andra trädet.